Sieci Nowej Generacji

NGN czyli sieć nowej generacji, jest oparta na przekazie pakietowym i zapewnia konwergencję usług realizowanych poprzez protokoły IP. W systemie NGN jedna sieć telekomunikacyjna odpowiada za przesyłanie wszystkich informacji i dostarczanie usług głosowych, przesyłania danych oraz całego szeregu serwisów multimedialnych. Kiedyś aby zapewnić dostęp użytkownikowi do usług takich jak telefonia, telewizja czy internet, musiała istnieć osobna infrastruktura dla każdej z usług, sieci nowej generacji pozwalają zapewnić wymienione wyżej usługi za pomocą jednej infrastruktury, właśnie dzięki wykorzystaniu przekazu pakietowego.

Cechy Sieci Nowej Generacji:

  • otwarta architektura
  • szerokie możliwości ewolucji usług
  • integracja głosu z danymi
  • wspólna infrastruktura sieciowa
  • niższe koszty wdrożeniowe

Idea tworzenia sieci NGN

Sieć telekomunikacyjna nowej generacji to infrastruktura sieciowa, zdolna skutecznie obsłużyć dużą liczbę aplikacji i usług komunikacyjnych. Powinna zapewnić jednocześnie łatwe skalowanie przepływności sieci oraz ułatwić szybkie reagowanie na zmienne wymagania rynkowe. W swojej koncepcji sieć następnej generacji ma architekturę konwergentną – przede wszystkim w odniesieniu do pakietowej transmisji głosu i danych – z zastosowaniem całkowicie zintegrowanego sprzętu, umożliwiającego prowadzenie połączeń głosowych w czasie rzeczywistym. Wszelkie usługi realizowane są poprzez przekaz pakietowy.