Monitoring Sieci

W dzisiejszych czasach monitorowanie urządzeń w sieci jest podstawą do w pełni funkcjonalnego oraz świadomego świadczenia usług ISP. Mając stały dostęp do informacji o naszych urządzeniach, jesteśmy w stanie szybko zareagować na zaistniałą sytuację, co w praktyce przekłada się na dostępność naszych usług.

Warto nadmienić, iż statystki z naszego łączą w formie obrazowej, mogą być pomocne, przy rozważaniu zakupu łączą, o większej przepustowości.

Pomagamy przy wdrożeniu, oraz dokonujemy samodzielnej konfiguracji systemów monitoringu sieci przy użyciu narzędzi takich jak:

  • Cacti – jest kompletnym narzędziem do monitoringu sieci
  • SmokePing – pozwala śledzić opóźnienia w sieci (integracja z Cacti)

Oferujemy pomoc w zakresie reagowania na zaistniałe zdarzenia.

Cacti

Cacti jest kompletnym narzędziem typu OpenSource do graficznej prezentacji takich parametrów w sieci jak wydajność, obciążenie, temperatura pracy itp. Cacti korzysta z narzędzi obsługi cyklicznych baz danych RRDtool. Ma łatwy i przejrzysty interfejs z bardzo bogatymi możliwościami konfiguracyjnymi. Do jego pracy niezbędny jest RRDtool i baza SQL.Cacti po odpowiedniej konfiguracji pozwala również na tworzenie własnych wykresów np. wartości CCQ pobieranych z MikroTika poprzez API.

SmokePing


SmokePing jest to aplikacja, umożliwiająca pokazywanie na wykresach czasu odpowiedzi do określonych hostów, a co za tym idzie, można obserwować jak bardzo jest obciążona sieć w określonym segmencie lub dowiedzieć się czy wskazany serwer jest w danej chwili dostępny i odpowiada na polecenie ping.

Możliwe jest również skonfigurowanie systemu powiadomień reagującego na określone przypadki np. bardzo wysokie pingi. SmokePing jest aplikacją typu OpenSource.